Ważne informacje dla kandydatów z dyplomem matury IB lub EB

Termin umieszczania przez kandydatów wyników Matury Międzynarodowej (IB) i Matury Europejskiej (EB) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów upływa w dniu 9 lipca 2017 r.


Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów:

ODPOWIEDNIKI POZIOMÓW:

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB):

w przypadku języków (ojczystego i obcych):

 • podają w IRK jako poziom SL poziomy: Ab initio lub poziom B SL
 • podają w IRK jako poziom HL poziom B HL oraz w przypadku języka polskiego poziomy: A1 (HL lub SL) oraz A2 (HL lub SL) lub A (HL lub SL)
 • języki obce A (dawne: A1 i A2) na poziomie HL lub SL będą przeliczane na poziom dwujęzyczny (zasada ta nie ma zastosowania dla języka polskiego) – patrz poniżej: Uwzględnienie wyników na poziomie dwujęzycznym

w przypadku matematyki podają w IRK jako poziom SL również przedmiot Mathematical Studies SL

Kandydaci z Maturą Europejską (EB):

w przypadku języków (ojczystego i obcych):

 • podają w IRK jako poziom podstawowy poziomy: L1, L4 lub L5
 • podają w IRK jako poziom rozszerzony poziomy: L1+3, L2 lub L3
 • podają w IRK jako poziom dwujęzyczny poziom L2+3 (patrz poniżej: Uwzględnienie wyników na poziomie dwujęzycznym)

w przypadku innych przedmiotów:

 • podają w IRK jako poziom podstawowy poziomy: 2(x45) lub 3(x45)
 • podają w IRK jako poziom rozszerzony poziomy: 4(x45) lub 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki – 5+3

UWZGLĘDNIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE DWUJĘZYCZNYM:

Wynik z języka obcego na poziomie L2+3 na dyplomie EB oraz wynik z języka obcego na poziomie A (A1/A2) – HL lub SL na dyplomie IB uwzględniane są w rekrutacji jako wyniki na poziomie dwujęzycznym oraz przeliczane na wyniki na poziomie rozszerzonym według następującego wzoru:

R = D x 4/3

gdzie:

 • D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego
 • R oznacza wynik poziomu rozszerzonego

Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%; jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%.

UWAGA DOT. JĘZYKA POLSKIEGO

Jeżeli w zasadach rekrutacji dla danego kierunku zostało tak przewidziane, w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej lub Maturze Europejskiej języka polskiego bierze się pod uwagę:

 • język A1 lub A (w przypadku IB),
 • język L1 lub L1+3 (w przypadku EB).