Ważne informacje dla kandydatów z dyplomem matury IB lub EB

Termin umieszczania przez kandydatów wyników Matury Międzynarodowej (IB) i Matury Europejskiej (EB) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów upływa w dniu 9 lipca 2017 r.


Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów z języków (ojczystego i obcych) oraz matematyki:

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB):

egzaminy poziomy kandydat wskazuje w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) jako poziomy:
języki (ojczysty i obce) Ab initio lub B SL język obcy – poziom SL
A /A1 i A2/ – SL lub HL* (z wyjątkiem języka polskiego) język obcy A, A1, A2 – poziom HL
B HL język obcy – poziom HL
Mathematical Studies SL SL

* Języki obce A (A1 i A2) na poziomie HL lub SL będą przeliczane na poziom dwujęzyczny (zasada ta nie ma zastosowania dla języka polskiego) – patrz poniżej: Uwzględnienie wyników na poziomie dwujęzycznym.

Kandydaci z Maturą Europejską (EB):

egzaminy poziomy kandydat wskazuje w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) jako poziomy:
języki
(ojczysty i obce)
L1, L4 lub L5 poziom podstawowy
L1+3, L2 lub L3 poziom rozszerzony
poziom L2+3*
inne przedmioty 2(x45) lub 3(x45) poziom podstawowy
4(x45) lub 5(x45)
5+3 (dodatkowo w przypadku matematyki)
poziom rozszerzony

* Języki obce na poziomie L2+3 będą przeliczane na poziom dwujęzyczny (zasada ta nie ma zastosowania dla języka polskiego) – patrz poniżej: Uwzględnienie wyników na poziomie dwujęzycznym.

UWAGA DOTYCZĄCA JĘZYKA POLSKIEGO

W przypadku języka polskiego na dyplomie IB poziomy A / A1 / A2 (HL lub SL) oraz B HL uznaje się za poziom HL (rozszerzony), a poziomy Ab initio oraz B SL uznaje się za poziom SL (podstawowy).

Jeżeli w zasadach rekrutacji dla danego kierunku zostało tak przewidziane, w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej lub Maturze Europejskiej języka polskiego bierze się pod uwagę:

  • język A1 (lub A) – w przypadku IB,
  • język L1 lub L1+3 – w przypadku EB.

Kandydat z Maturą Międzynarodową (IB) wybiera na swoim koncie rejestracyjnym w systemie IRK opcję „w przypadku braku języka polskiego, język A1/A” oraz dodatkowo zaznacza język obcy, który zdał na poziomie A/A1 (np. wybiera „IB język angielski (A, A1, A2)”).

Kandydat z Maturą Europejską (EB) wybiera na swoim koncie rejestracyjnym w systemie IRK opcję „w przypadku braku języka polskiego, język L1” oraz dodatkowo zaznacza język obcy, który zdał na poziomie L1 lub L1+3 (np. wybiera „EB język angielski”).

UWAGA!
Zgodnie z Uchwałą nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r., w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów z Maturą Międzynarodową i Maturą Europejską na studia prowadzone w języku polskim komisja rekrutacyjna może przeprowadzić dodatkowy egzamin wstępny, mający na celu sprawdzenie kompetencji kandydata do odbywania studiów w języku polskim.

UWZGLĘDNIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE DWUJĘZYCZNYM:

Wynik z języka obcego na poziomie L2+3 na dyplomie EB oraz wynik z języka obcego na poziomie A (A1/A2) – HL lub SL na dyplomie IB uwzględniane są w rekrutacji jako wyniki na poziomie dwujęzycznym oraz przeliczane na wyniki na poziomie rozszerzonym według następującego wzoru:

R = D x 4/3

gdzie:

  • D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego
  • R oznacza wynik poziomu rozszerzonego

Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%; jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%.