Internetowa Rejestracja Kandydatów

Internetowa rejestracja na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów obejmuje następujące kroki:

  1. Założenie przez kandydata osobistego konta rejestracyjnego
  2. Wypełnienie danych i załączenie przez kandydata wymaganych dokumentów
  3. Zapisanie się przez kandydata na wybrany kierunek/wybrane kierunki studiów, w tym wybór, sprawdzenie i zatwierdzenie kryteriów kwalifikacji
  4. Dokonanie przez kandydata opłaty rekrutacyjnej za kierunek studiów, na który dokonał zapisu


Strona Internetowej Rejestracji Kandydatów