Internetowa Rejestracja Kandydatów

Internetowa rejestracja na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów obejmuje następujące kroki:

  1. Założenie przez kandydata osobistego konta rejestracyjnego
  2. Wypełnienie danych i załączenie przez kandydata wymaganych dokumentów
  3. Zapisanie się przez kandydata na wybrany kierunek/wybrane kierunki studiów, w tym wybór, sprawdzenie i zatwierdzenie kryteriów kwalifikacji
  4. Dokonanie przez kandydata opłaty rekrutacyjnej za kierunek studiów, na który dokonał zapisu

UWAGA! W celu zapisania się na studia należy uzupełnić wszystkie wymagane dane w Formularzach osobowych (w zakładce „Wykształcenie”), tj.:  

  1. uzupełnić dane dotyczące wykształcenia (świadectwa lub dyplomu) oraz nacisnąć „zapisz i dodaj dokument”,
  2. uzupełnić dodatkowe dane o wykształceniu oraz nacisnąć „zapisz”, a następnie nacisnąć „zapisz i edytuj wyniki egzaminów”,
  3. zaznaczyć przedmioty i poziomy egzaminów (maturalnych lub ze studiów wyższych), a także wyniki tych egzaminów, jeśli kandydat posiada już świadectwo dojrzałości lub dyplom oraz nacisnąć „zapisz i wróć”.
   film instruktażowy 

Kandydaci z polską nową maturą (2005-2019) zaznaczają w formularzu tylko egzaminy pisemne.

Kandydat może zapisać się na wybrany kierunek studiów przed uzyskaniem świadectwa dojrzałości / dyplomu szkoły wyższej. Jeżeli kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników maturalnych / ocen na dyplomie, wyniki te należy uzupełnić na koncie do ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek studiów lub w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich stacjonarnych (oraz niestacjonarnych, jeśli obowiązują takie same terminy, jak na stacjonarne) do dnia 10 lipca 2019. Numer i datę świadectwa / dyplomu można uzupełnić po kwalifikacji (przed wydrukiem ankiety osobowej).


Przejdź do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów