Internetowa Rejestracja Kandydatów

Internetowa rejestracja na studia obejmuje następujące kroki:

  1. Założenie przez kandydata indywidualnego konta rejestracyjnego [więcej]
  2. Wybór przez kandydata odpowiedniej ścieżki rekrutacji [więcej]
  3. Wypełnienie danych i załączenie przez kandydata wymaganych dokumentów [więcej]
  4. Zapisanie się przez kandydata na wybrany kierunek/wybrane kierunki studiów, w tym wybór, sprawdzenie i zatwierdzenie kryteriów kwalifikacji
  5. Dokonanie przez kandydata opłaty rekrutacyjnej za kierunek/kierunki, na który/e dokonał zapisu [więcej]


Strona Internetowej Rejestracji Kandydatów