We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci konkursów 2024/2025

Szczegółowe zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także finalistów ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2024/2025 określone zostały w UCHWALE NR 579 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2024/2025 wraz z załącznikiem (z późn. zm.) [plik pdf]

Aby skorzystać ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów, kandydat wykonuje następujące czynności:

1) zakłada – tak, jak pozostali kandydaci – osobiste konto rejestracyjne w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) [link do strony];

2) podczas wypełniania danych o wykształceniu zaznacza „Zaświadczenie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego” oraz wprowadza zeskanowane zaświadczenie (nie dyplom) o uzyskanym tytule;

3) podczas zapisywania się na kierunek studiów, na którym przysługuje zwolnienie, zaznacza zaświadczenie o uzyskanym tytule w pozycji „Olimpiada / konkurs”:

  • kandydat nie musi dodatkowo potwierdzać w Biurze ds. Rekrutacji swoich uprawnień do ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym;
  • po zapisaniu się na kierunek studiów kandydat nie ma możliwości edycji zgłoszenia i późniejszego dodania do niego olimpiady;
  • po weryfikacji zaświadczenia olimpiady jego stan (tj. zaakceptowane, odrzucone) będzie widoczny wraz z uwagami w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”;

4) po zakwalifikowaniu się na studia musi przedłożyć komisji rekrutacyjnej oryginał zaświadczenia wraz z innymi dokumentami.


Decydująca o przyznaniu zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego jest informacja zamieszczona przez organizatora olimpiady lub konkursu na zaświadczeniu o uzyskanym tytule,  które zostało wydane uczestnikowi. Jeżeli w ramach danej olimpiady lub konkursu wydawane jest zaświadczenie ze wskazaniem konkretnej uczelni, kierunku, specjalności, na jakich przysługują ulgi, zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego można uzyskać wyłącznie na studia wskazane w zaświadczeniu.

W przypadku niektórych kierunków studiów zwolnienie całkowite z postępowania rekrutacyjnego otrzymuje tylko część laureatów olimpiad lub konkursów, wskazanych w ulgach rekrutacyjnych na tych kierunkach (np. osoby, które zajęły pierwszych dziesięć miejsc według punktacji). Jeżeli organizator danej olimpiady lub konkursu odmówi przekazania listy laureatów, nie będzie możliwe przyznanie zwolnienia całkowitego z postępowania rekrutacyjnego.


UWAGA!
W rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 honorowane są zaświadczenia wydane nie wcześniej niż w roku szkolnym 2020/2021.