Stypendia

Program stypendialny dla Polonii [więcej]

W celu uzyskania informacji na temat programu stypendialnego dla Polonii, należy skontaktować się z:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa
Telefon +48 22 390 35 00
Fax +48 22 826 28 23
e-mail: biuro@nawa.gov.pl
https://nawa.gov.pl/


Stypendium Wyszehradzkie

International Visegrad Fund
Královské údolie 8
811 02 Bratislava
Slovak Republic
T: +421 259 203 811, –802
F: +421 259 203 805
Email: visegradfund@visegradfund.org
http://visegradfund.org/