Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Akty prawne 2023/2024

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

(w tym również przeniesienia z innych uczelni)

UCHWAŁA NR 147 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024 (z późn. zm.) [plik pdf]

  • ZAŁĄCZNIK NR 1: Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024 [plik pdf]
  • ZAŁĄCZNIK NR 2: Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich [plik pdf]
  • ZAŁĄCZNIK NR 3: Zasady przeniesienia z innej uczelni na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024 [plik pdf]
  • ZAŁĄCZNIK NR 4: Harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024 [plik pdf]
  • ZAŁĄCZNIK NR 5: Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim kandydatów z Ukrainy w roku akademickim 2023/2024 [plik pdf]
  • ZAŁĄCZNIK NR 6: Limit przyjęć na studia kandydatów z Ukrainy w roku akademickim 2023/2024 [plik pdf]

UCHWAŁA NR 452 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2023/2024, z załącznikiem (z późn. zm.) [plik pdf]

UCHWAŁA NR 241 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2023/2024, z załącznikiem (z późn. zm.) [plik pdf]

ZARZĄDZENIE NR 29 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia w roku akademickim 2023/2024 [link do Monitora UW]

ZARZĄDZENIE NR 116 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie zmiany harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim [link do Monitora UW]


Szkoły doktorskie

OBWIESZCZENIE NR 8 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego [link do Monitora UW]

ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji oraz zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów do szkół doktorskich w roku akademickim 2023/2024 [link do Monitora UW]

POSTANOWIENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do szkoły doktorskiej na Uniwersytecie Warszawskim [link do Monitora UW]


Studia podyplomowe

ZARZĄDZENIE NR 116 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim [link do Monitora UW]

POSTANOWIENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe (ze zm.) [plik pdf]


Studia prowadzone na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną – RPL

UCHWAŁA NR 392 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie potwierdzania na Uniwersytecie Warszawskim efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną [plik pdf w Monitorze UW]

UCHWAŁA NR 148 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024 na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną [plik pdf w Monitorze UW]