Oferta studiów

Oferta studiów w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

wraz z linkami do opisów studiów oraz zasad i terminów rekrutacji, znajdujących się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

Wydział „Artes Liberales”

Wydział Archeologii

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Wydział Filozofii

Wydział Fizyki

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geologii

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Wydział Historii

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Medyczny

Jednolite magisterskie

Stacjonarne

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

Wydział Neofilologii

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (wieczorowe)

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Wydział Orientalistyczny

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (wieczorowe)

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Wydział Pedagogiczny

Wydział Polonistyki

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Psychologii

Wydział Socjologii

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Zarządzania

Centrum Europejskie

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Instytut Ameryk i Europy

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (Kolegium MISMaP)

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Zasady i terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów dostępne są na stronie irk.uw.edu.pl.