Życie w Warszawie

Przydatne publikacje dla nowo przyjętych studentów

Miejski Informator Studencki „STUDIUJ WARSZAWĘ” – publikacja Miasta Stołecznego Warszawa [plik pdf]

1. ROK NA UW – przewodnik dla nowo przyjętych studentów UW [plik pdf]


Ubezpieczenie medyczne

Każdy student jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia medycznego podczas pobytu w Polsce.

Studenci z krajów UE i EFTA są uprawnieni do korzystania za darmo z określonych usług medycznych, pod warunkiem, że posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat Zastępczy EKUZ.

Studentom spoza krajów UE i EFTA zaleca się zakup prywatnego ubezpieczenia medycznego w kraju ich pochodzenia lub w Polsce. W przypadku braku ubezpieczenia korzystanie z usług medycznych jest płatne.

Więcej informacji znajduje się na stronie Narodowego Fundusz Zdrowia


Zakwaterowanie

W celu otrzymania informacji na temat akademików należy się kontaktować z Biurem ds. Pomocy Materialnej [link do strony Biura].


Transport miejski

Warszawa ma dobrze rozwiniętą miejską sieć komunikacyjną. Tramwaje, autobusy i metro pozwalają na łatwe i szybkie dotarcie w każdy punkt miasta. Studenci do 26 roku studiujący na polskiej uczelni są uprawnieni do 50% zniżki na bilety transportu miejskiego.

Więcej informacji: https://www.wtp.waw.pl/