Rekrutacja na studia 2022/2023

W dniu 6 czerwca 2022 r. rozpoczęła się rejestracja na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz niektóre studia drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023. Zapisy na studia stacjonarne I stopnia [...]

Rekrutacja dla osób z Ukrainy 🇺🇦

Trwa rekrutacja przeznaczona dla obywateli polskich i ukraińskich, którzy przyjechali z Ukrainy po 23 lutego 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zarówno w trybie rekrutacji na pełen cykl kształcenia, [...]

Akcje pomocy na rzecz Ukrainy 🇺🇦

Na Uniwersytecie Warszawskim organizowane są oddolne akcje pomocy dla osób pochodzących z Ukrainy. Zbierana jest m.in. żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Dostępna jest także bezpłatna pomoc prawna. Aktualna [...]

Przewodnik dla nowo przyjętych studentów UW

Zapraszamy nowo przyjętych studentów UW do zapoznania się z przewodnikiem, w którym znajdują się najczęściej poszukiwane informacje, w tym dotyczące m.in. zapisów na zajęcia, stypendiów, programów wymiany krajowej i zagranicznej itp. Publikacja [...]

Przewodniki dla kandydatów

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikami dla kandydatów, w tym filmami instruktażowymi nt. procesu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Materiały dostępne [...]