Rekrutacja – krok po kroku

 ETAP 1
Zarejestruj się na stronie www.irk.uw.edu.pl
w_prawo
 1. Załóż indywidualne konto rejestracyjne [więcej]
 2. Wybierz odpowiednią ścieżkę rekrutacji [więcej]
 3. Wypełnij swoje dane i załącz wymagane dokumenty [więcej]
 4. Zapisz się na wybrany kierunek/wybrane kierunki studiów
 5. Sprawdź i zatwierdź kryteria kwalifikacji przy zapisie na kierunek
 6. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej [więcej]
ETAP 2
Weź udział w kwalifikacji
w_prawo
 • Szczegółowe informacje na temat procedury kwalifikacyjnej znajdują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów przy każdym kierunku w zakładce KATALOG.
 • W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z właściwym wydziałem/instytutem lub Biurem ds. Rekrutacji.
ETAP 3
Sprawdź wyniki rekrutacji
w_prawo
 • Kandydaci otrzymują wyniki rekrutacji na swoje indywidualne konta rejestracyjne w systemie IRK.
ETAP 4
Złóż wymagane dokumenty
w_prawo
 • Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, złóż dokumenty do komisji rekrutacyjnej odpowiedniego wydziału / instytutu
ETAP 5
Odbierz decyzję o przyjęciu na studia
w_prawo
 • Otrzymasz pocztą decyzję wydaną przez wydziałową/instytutową komisję rekrutacyjną albo – w przypadku cudzoziemców przyjmowanych na innych zasadach niż Polacy – przez Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia.
 • Możesz odebrać decyzję również osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez Ciebie notarialnie.