Rekrutacja – krok po kroku

 ETAP 1

Zarejestruj się na stronie irk.uw.edu.pl

w_prawo
 1. Załóż osobiste konto rejestracyjne
 2. Wypełnij swoje dane i załącz wymagane dokumenty
 3. Zapisz się na wybrany kierunek/wybrane kierunki studiów
 4. Sprawdź i zatwierdź kryteria kwalifikacji przy zapisie na kierunek
 5. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

ETAP 2

Weź udział w kwalifikacji

w_prawo
 • Szczegółowe informacje na temat procedury kwalifikacyjnej znajdują się w zakładce „Zasady rekrutacji” oraz – w okresie rejestracji na studia – w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
 • W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z Biurem ds. Rekrutacji lub właściwą komisją rekrutacyjną.

ETAP 3

Sprawdź wyniki rekrutacji

w_prawo
 • Kandydaci otrzymują wyniki rekrutacji na swoje osobiste konta rejestracyjne w systemie IRK.

ETAP 4

Złóż wymagane dokumenty

w_prawo
 • Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, złóż dokumenty do komisji rekrutacyjnej.

ETAP 5

Zapoznaj się z informacją w sprawie przyjęcia na studia / odbierz decyzję

w_prawo
 • Kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie wpisu na listę studentów (kandydat otrzymuje na swoim osobistym koncie rejestracyjnym informację o przyjęciu na studia); cudzoziemcy dodatkowo otrzymują decyzję administracyjną Rektora o przyjęciu na studia.
 • Kandydaci nieprzyjęci na studia otrzymują decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia.