Zasady rekrutacji


Zasady i terminy rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 (rozwiń)

Zasady i terminy tegorocznej rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dostępne są w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów – link do strony.

Dodatkowe informacje:  

 • kandydaci z polską nową maturą (2005-2021) na studia I stopnia lub jednolite magisterskie kwalifikowani są na podstawie wyników pisemnych egzaminów maturalnych (egzaminy ustne nie są brane pod uwagę)
 • kandydaci z maturą dwujęzyczną – link do strony
 • kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) i Maturą Europejską (EB) – link do strony
 • kandydaci z polską „starą maturą” w skali ocen 3-5 lub 2-6 [link do strony]
 • laureaci i finaliści olimpiad i konkursów – link do strony
 • kandydaci z zagranicy – link do strony
 • kandydaci z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi – link do strony Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami
 • kandydaci niepełnoletni – zgoda na podjęcie studiów przez niepełnoletniego kandydata (oświadczenie przedstawiciela/i ustawowego/ych [w formacie pdf] + klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych podpisywana osobno przez każdego przedstawiciela ustawowego [w formacie pdf]
 • wymagania dotyczące znajomości języka polskiego (na studia prowadzone w języku polskim) – link do strony
 • honorowane dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego (na studia prowadzone w jęz. angielskim) – plik pdf
 • rekrutacja krok po kroku – link do strony / dodatkowe informacje na temat rejestracji kandydatów – link do strony
 • harmonogram rekrutacji – link do strony / harmonogram II tury rekrutacji – link do strony
 • wymagane dokumenty (składane przez osoby zakwalifikowane na studia) – link do strony

Filmy instruktażowe – przewodniki po internetowej rekrutacji kandydatów (na kanale Youtube):

Akty prawnelink do strony

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanialink do strony


Zasady i terminy rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 (rozwiń)
Akty prawne – link do strony

Laureaci i finaliści olimpiad w rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 (rozwiń)
Uchwała nr 452 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r.plik pdf

Laureaci i finaliści olimpiad w rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 (rozwiń)
Uchwała nr 579 Senatu UW z dnia 24 czerwca 2020 r.plik pdf

Laureaci i finaliści olimpiad w rekrutacji na studia w roku akademickim 2025/2026 (rozwiń)
Uchwała nr 63 Senatu UW z dnia 16 czerwca 2021 r.plik pdf