Zasady rekrutacji

Kryteria rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami oraz terminami rekrutacji na rok akademicki 2019/2020. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały tutaj.

UWAGA! Zasady rekrutacji oraz katalog kierunków na rok akademicki 2019/20 zostały dostosowane do Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce