Zasady rekrutacji

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Zasady i terminy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021

Dodatkowe informacje:

———————-

Informacje dostępne są również na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.


Laureaci i finaliści olimpiad w rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024

UCHWAŁA NR 452 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2023/2024 wraz z załącznikiem [pobierz]