Zasady rekrutacji

Zasady i terminy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2021/2022

dostępne na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

Dodatkowe informacje:

Akty prawne   >>>


Zasady i terminy rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023


Laureaci i finaliści olimpiad w rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024


Laureaci i finaliści olimpiad w rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025


Laureaci i finaliści olimpiad w rekrutacji na studia w roku akademickim 2025/2026