Zasady rekrutacji

Zasady i terminy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2021/2022

dostępne na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

Dodatkowe informacje:

Akty prawne   >>>


Laureaci i finaliści olimpiad w rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024


Laureaci i finaliści olimpiad w rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025