Zasady rekrutacji

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Zasady i terminy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021

Dodatkowe informacje:

———————-

Informacje dostępne są również na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.


Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022


Laureaci i finaliści olimpiad w rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024


Laureaci i finaliści olimpiad w rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025