Zasady rekrutacji

Kryteria rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami oraz terminami rekrutacji na rok akademicki 2019/2020. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały tutaj.

UWAGA! W związku z wejściem w życie Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zasady rekrutacji oraz katalog kierunków na rok akademicki 2019/20 mogą ulec zmianie do końca grudnia 2018 r.


Kryteria rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Studia pierwszego stopnia (min. 3-letnie, licencjackie i inżynierskie)

Studia drugiego stopnia (2-letnie, magisterskie)

Studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Studia w języku angielskim 

_________________________________

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych ścieżek rekrutacji:

Uniwersytet Warszawski nie bierze odpowiedzialności za błędny wybór ścieżki rekrutacyjnej przez kandydata. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Biurem ds. Rekrutacji UW.

_________________________________

Ważne informacje dla:

_________________________________

  • Studia równoległe (dla studentów po I roku studiów na UW) oraz w trybie przeniesienia z innych szkół wyższych    >>>
  • Rekrutacja na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami rekrutującymi Uniwersytetu Warszawskiego oraz pomiędzy jednostkami rekrutującymi Uniwersytetu Warszawskiego i innymi uczelniami w Polsce    >>>
  • Rekrutacja na studia na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019   >>>   >>>